Cách trang trí nội thất với những thanh lam

Hôm nay tôi muốn giới thiệu  về cách trang trí nội thất với những thanh lam hay có thể gọi là những thanh kẻ sọc mà vật liệu làm ra nó có thể là gỗ, kim loại, hay bất kì cái gì tạo ra những cái đường kể sọc. Có lẽ nó cũng không xa lạ gì […]